Logo
Title
TitleHomepage :: People :: Alumni :: 1990-1999 :: Avangard Leontyev

Avangard Leontyev

Peoples Artist of the Russian Federation, Laureate of the State Prize of the Russian Federation

He graduated from the Moscow Art Theatre School in1968(course ofA.Massal'sky) and was admitted tothe troupe ofthe Moscow Sovremennik Theatre, managed byOleg Efremov.1990:
Irina Gordina Oleg Tabakov Irina Apeksimova Roman Kuznechenko Vladimir Mashkov Yevgeny Mironov Alena Khovanskaya Philipp Yankovsky
1992:
Ekaterina Semenova
1993:
Yuri Yeremin
1993:
Avangard Leontyev Anastasiya Zavorotnjuk Alexei Zuyev Sergey Shnirev
1994:
Oleg Tabakov Alexey Agapov Sergey Bezrukov Dmitry Brodetsky Vitaly Egorov Sergey Ugryumov Dariya Yurskaya Marianna Shults
1995:
Alla Pokrovskaya Jaroslav Bojko Natalia Rogozhkina Oleg Topolyanskiy
1996:
Valery Troshin Eduard Chekmazov
1997:
Avangard Leontyev Yanina Kolesnichenko Marina Salakova
1998:
Oleg Tabakov Alexey Grishin Ksenia Lavrova-Glinka Denis Nikiforov Dmitry Petrun Julia Polynskaya
1999:
Julia Chebakova Elena Panova Pavel Vashchilin


Art Theatre School20022020public@mxat-school.ru