Logo
Title
TitleHomepage :: People :: Alumni :: 2000-... :: Darya Kalmykova

Darya Kalmykova

On the stage ofthe Moscow Theatre managed byO.Tabakov plays since 1999, with the first days ofreceipt inthe Moscow Art Theatre School (course ofR.Kozak, and D.Brusnikin). In2003, after the graduation fromthe Moscow Art Theatre School, was admitted tothe troupe ofthe Moscow Theatre managed byO.Tabakov.

Onthe stage ofthe Chekhov Moscow Art Theatre made her debut inthe performance “Sanctimonious persons' Kabala“ byMikhail Bulgakov (Armande Bejart). Playing the role ofOlga Ilyinskaya inthe performance “Oblomov”.

Films with Daria:
„About love inany weather” directed byA.Surikova (2004)
"The Secret ofthe left Palate directed byA.Surikova (2004)
“Teacher inthe Law” directed byA.Mokhov (2007)
“Sand rain” directed byA.Mokhov (2008)


:

2000:
Dmitry Brusnikin Valery Khlevinskiy Elena Lemeshko
2001:
Avangard Leontyev Igor Petrov
2002:
Kristina Babushkina Oleg Tabakov Michael Lobanov Denis Bobyshev Nataliya Bochkariova Nikolay Isakov Olga Krasko Rostislav Lavrentiev Olga Litvinova Oleg Mazurov Grigory Rizhikov Jana Sekste Julia Sharikova
2003:
Dmitry Brusnikin Roman Kozak Darya Moroz Anastasia Skorik Maria Zorina Darya Kalmykova
2004:
Yevgeny Kamenkovich Natalia Martynova Dmitry Kulichkov Sergey Medvedev Evgeny Savinkov
2005 (american programme):
Arkady Kiselev
2006:
Maxim Matveev Nikita Panfilov Pavel Vorozhtsov Anastasiya Dubrovskaya Julia Galkina Ekaterina Vilkova Sergey Zemtsov Igor Zolotovitsky
:
Dmitry Brusnikin Roman Kozak Mikhail Mironov Igor Teplov Anton Feoktistov Igor Hripunov
Acting Fourth Year:
Stanislav Belyaev Oleg Savtsov
Fourth Year (acting):
Aleksey Varushenko
Fourth Year (acting):
Armen Arushanyan Mark Bogatyrev Artyom Volobuev Nadezhda Zharycheva Aleksey Kirsanov Yulia Kovalyova Aleksey Krasnyonkov Pavel Levkin Nikolay Salnikov


Art Theatre School20022020public@mxat-school.ru