Logo
Title
TitleHomepage :: People :: Alumni :: 2000-... :: Avangard Leontyev

Avangard Leontyev

People’s Artist of the Russian Federation, Laureate of the State Prize of the Russian Federation

He graduated from the Moscow Art Theatre School in 1968 (course of A. Massal'sky) and was admitted to the troupe of the Moscow Sovremennik Theatre, managed by Oleg Efremov.2000:
Dmitry Brusnikin • Valery Khlevinskiy • Elena Lemeshko
2001:
Avangard Leontyev • Igor Petrov
2002:
Kristina Babushkina • Oleg Tabakov • Michael Lobanov • Denis Bobyshev • Nataliya Bochkariova • Nikolay Isakov • Olga Krasko • Rostislav Lavrentiev • Olga Litvinova • Oleg Mazurov • Grigory Rizhikov • Jana Sekste • Julia Sharikova
2003:
Dmitry Brusnikin • Roman Kozak • Darya Moroz • Anastasia Skorik • Maria Zorina • Darya Kalmykova
2004:
Yevgeny Kamenkovich • Natalia Martynova • Dmitry Kulichkov • Sergey Medvedev • Evgeny Savinkov
2005 (american programme):
Arkady Kiselev
2006:
Maxim Matveev • Nikita Panfilov • Pavel Vorozhtsov • Anastasiya Dubrovskaya • Julia Galkina • Ekaterina Vilkova • Sergey Zemtsov • Igor Zolotovitsky
:
Dmitry Brusnikin • Roman Kozak • Mikhail Mironov • Igor Teplov • Anton Feoktistov • Igor Hripunov
Acting Fourth Year:
Stanislav Belyaev • Oleg Savtsov
Fourth Year (acting):
Aleksey Varushenko
Fourth Year (acting):
Armen Arushanyan • Mark Bogatyrev • Artyom Volobuev • Nadezhda Zharycheva • Aleksey Kirsanov • Yulia Kovalyova • Aleksey Krasnyonkov • Pavel Levkin • Nikolay Salnikov


Art Theatre School ©2002—2019public@mxat-school.ru